Point of Single Contact > Usluge u RH > Poslovni nastan

Ukoliko već imate registrirano sjedište u bilo kojoj državi Europskog gospodarskog prostora, a pružate usluge u području ovih djelatnosti, imate slobodu prekograničnog pružanja usluga na privremenoj i povremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana u Hrvatskoj.

 

Uvijek imate i slobodu da registrirate poslovni nastan.

 

Trgovačka društva: Ukoliko želite trajno poslovati u Hrvatskoj, HITRO.HR servis u bilo kojem od svojih ureda HITRO.HR-a nudi posredovanje za većinu procedura kod registracije trgovačkog društva. Ako želite registrirati trgovačko društvo prije početka registracije putem HITRO.HR potrebna je ovjera osnivačkih akata u bilo kojem uredu javnog bilježnika. Do kraja 2017. će pokretanje poslovanja trgovačkog društva biti jednostavnije i elektroničkim putem, bez obveze bilježnika i pečata.

 

Hitro.hr nudi i upis promjena u Registar poslovnih subjekata (za postojeća trgovačka društva).

 

Obrti: Već je omogućeno elektroničko pokretanje poslovanja za fizičke osobe – e-Obrt putem sustava e-Građani.

Usluge javnog bilježnika nisu potrebne prilikom registracije obrta, osim u slučaju registracije zajedničkog obrta gdje je od strane javnog bilježnika potrebna ovjera ortačkog ugovora.

 

Zadruge: Zadrugu možete registrirati pri trgovačkom sudu, uz prethodnu ovjeru osnivačkih akata u bilo kojem uredu javnog bilježnika.

 

Udruge: Udrugu možete registrirati pri nadležnom županijskom tijelu, odnosno Gradu Zagrebu.

 

Pravni oblici poslovanja

Ukupni troškovi naknada (HRK)

Procjena administrativnog troška osnivanja (HRK)

SCM metodologija (vrijeme, satnice, naknade, režije)

društvo sa ograničenom odgovornošću

2700 (trenutni postupak)

765 (elektronički postupak)

3680 (trenutni postupak)

1070 (elektronički postupak)

jednostavno društvo sa ograničenom odgovornošću

840 (trenutni postupak)

90 (elektronički postupak)

1720 (trenutni postupak)

265 (elektronički postupak)

obrti

580

710

zadruge

Minimalno 1.500 + svaki zadrugar treba uložiti najmanje 1000 kn članskog uloga

 

udruge

305

370

domaće radinosti ili sporedna zanimanja

100

120