Point of Single Contact > Usluge u RH > Uvjeti za obavljanje djelatnosti > Obavljanje jedne ili više vrsta miniranja

UVJETI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI MINIRANJA ZA TRGOVAČKO DRUŠTVO ILI OBRT:

– akt o upisu pravne osobe ili obrta u sudski odnosno obrtni registar,

– dokaz da imaju zaposlenu najmanje jednu osobu koja posjeduje dozvolu za miniranje,

– dokaz da posjeduju skladište za skladištenje eksplozivnih tvari potrebno za obavljanje poslova miniranja izgrađeno sukladno propisima o skladištima, koje mora imati uporabnu dozvolu,

– podatke o odgovornoj osobi koja mora ispunjavati slijedeće uvjete :

  • ima navršenih 18 godina života,
  • nekažnjavanost i dokaz da se ne vodi kazneni postupak protiv odgovorne osobe
  • ima zdravstvenu sposobnost za rukovanje eksplozivnim tvarima
  • je stručno osposobljena za rukovanje eksplozivnim tvarima ili je osposobljena za obavljanje poslova pripreme miniranja.
  • poznavati hrvatski jezik i latinično pismo.

 

 POTREBNI DOKUMENTI:

 

Ne postoji obrazac zahtjeva

 

NAKNADA

520,00 HRK za odobrenje za obavljanje jedne ili više vrsta miniranja

Primatelj (državni proračun): 10010051863000160

IBAN: HR12

Model: HR64

Poziv na broj odobrenja: 5002-713-MB tvrtke ili OIB

 

NADLEŽNO TIJELO I PROPISI

Ministarstvo unutarnjih poslova,http://www.mup.hr

Adresa:ulica, poštanski broj, mjesto:Vukovarska 33, 10000 Zagreb

e-pošta: pitanja@mup.hr

 

Zakon o eksplozivnim tvarima (NN 178/04, 109/07, 67/08, 144/10)

 

ODOBRENJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI

Odobrenje za obavljanje  jedne ili više vrste miniranja

 

PRAVNI LIJEKOVI

Upravni spor