Point of Single Contact > Usluge u RH > Uvjeti za obavljanje djelatnosti > Kazališta i glazbeno-scenska djelatnost

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Privatna kazališta i privatne kazališne družine mogu se osnivati kao ustanove, trgovačka društva i umjetničke organizacije, a mogu ih osnovati domaće i strane pravne i fizičke osobe.

 

Kazališta raspolažu kazališnim prostorom funkcionalno pogodnim i opremljenim za izvođenje scenskih i glazbeno-scenskih djela, potrebnim umjetničkim osobljem te organizacijskim i tehničkim radnicima.

 

Potrebni dokumenti

Kazališta, kazališne družine i kazališne kuće upisuju se u Očevidnik kazališta koji vodi Ministarstvo kulture temeljem prijave za upis. Prijavu za upis podnosi intendant odnosno ravnatelj Kazališta ili vršitelj dužnosti odnosno privremeni intendant ili ravnatelj Kazališta Ministarstvu kulture putem županijskog ureda nadležnog za poslove kulture na čijem području Kazalište ima sjedište odnosno ureda Grada Zagreba nadležnog za poslove kulture.

 

Prijava za upis u Očevidnik podnosi se u roku od 8 dana od pravomoćnosti rješenja o upisu Kazališta u sudski ili drugi registar.

 

Naknada

nema

 

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo kulture

Runjaninova 2, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 4866-666

E-mail: nives.milinkovic@min-kulture.hr

 

Zakon o kazalištima (NN 71/06, 121/13, 26/14)

 

Pravilnik o očevidniku kazališta (NN 35/2007)

 

Pravilnik o utvrđivanju kazališnih radnika koji se smatraju kazališni umjetnici (NN 39/07)

 

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)

 

Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (NN 43/96, 44/96)

 

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Kazališta, kazališne družine i kazališne kuće upisuju se u sudski ili drugi odgovarajući registar te u Očevidnik kazališta.

Očevidnik kazališta vodi Ministarstvo kulture