Point of Single Contact > Usluge u RH > Uvjeti za obavljanje djelatnosti > Knjižnice

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

  1. knjižnična građa
  2. stručno osoblje
  3. prostor
  4. oprema
  5. sredstva za rad knjižnice

 

Potrebni dokumenti

Postojanje uvjeta za osnivanje utvrđuje i o tome daje potvrdu osnivaču županijski ured nadležan za kulturu na čijem se području knjižnica osniva, odnosno zagrebački ured za kulturu, na temelju izvješća knjižnice koja obavlja matičnu djelatnost. Osnivač je dužan pribaviti potvrdu prije traženja ocjene sukladnosti akta o osnivanju knjižnice sa zakonom, odnosno prije traženja upisa u sudski registar ustanova.

 

Naknada

upravna pristojba od 300 HRK za upis u Registar ustanova

 

Broj računa za e-plaćanje: 1001005 -1863000160

Primatelj: Registar ustanova

Model: 64

Poziv na broj: 5002-47115-OIB

 

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo kulture

Runjaninova 2, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 4866-666

E-mail: nives.milinkovic@min-kulture.hr

 

Zakon o knjižnicama (NN 105/97, 5/98, 104/00, 69/09)

 

Pravilnik o upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu (NN 139/98)

 

Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 28/11)

 

Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 43/01)

 

Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 21/02)

 

Pravilnik o zaštiti knjižnične građe (NN 52/05)