Point of Single Contact > Usluge u RH > Uvjeti za obavljanje djelatnosti > Muzeji

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

  1. muzejska građa i muzejska dokumentacija
  2. prostor
  3. oprema
  4. sredstva za rad
  5. stručno osoblje

 

Potrebni dokumenti

Postojanje uvjeta za osnivanje utvrđuje rješenjem Ministarstvo kulture po prethodno pribavljenom mišljenju Hrvatskoga muzejskog vijeća

 

Naknada

upravna pristojba u iznosu od 300 HRK za upis u Registar ustanova

 

Broj računa za e-plaćanje: 1001005 -1863000160

Primatelj: Registar ustanova

IBAN:

Model: 64

Poziv na broj: 5002-47115-OIB

 

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo kulture

Runjaninova 2, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 4866-666

E-mail: nives.milinkovic@min-kulture.hr

 

Zakon o muzejima (NN 142/98, 65/09)

 

Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06)

 

Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/99)

 

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju (NN 115/01)

 

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi (NN 108/02)

 

Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske (NN 120/02, 82/06)

 

Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (NN 97/10, 112/11)

 

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje o postojanju uvjeta za osnivanje muzeja donosi Ministarstvo kulture u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva

 

Pravni lijekovi

Žalbe na navedeno rješenje podnosi se nadležnom Upravnom sudu.