Point of Single Contact > Usluge u RH > Uvjeti za obavljanje djelatnosti > Tiskani mediji

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Novinski nakladnik može biti pravna ili fizička osoba

 

Potrebni dokumenti

Novinski nakladnik prijavljuje izdavanje tiska u Upisnik koji se vodi pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

 

Prijava treba sadržavati:

– tvrtku i sjedište, odnosno ime, prezime i prebivalište nakladnika te ime i prezime odgovorne osobe nakladnika,

– naziv novina ili drugoga tiska,

– jezik, pismo i periodičnost izdavanja,

– planiranu prosječnu nakladu

– tvrtku i sjedište, odnosno ime, prezime i prebivalište tiskara,

– ime, prezime i prebivalište glavnoga urednika,

– podatke o strukturi vlasništva

 

Prijavi se prilaže izvadak iz sudskoga ili drugog registra, a pravne i fizičke osobe koje će djelatnost nakladnika obavljati na neprofitan način prilažu i akt kojim je to određeno.

 

U Upisnik prijavljuju se i pravne osobe koje obavljaju djelatnost distribucije tiska. Prijava treba sadržavati tvrtku i sjedište pravne osobe te ime i prezime odgovorne osobe. Prijavi se prilaže izvadak iz sudskog registra i Opći uvjeti distribucije tiska.

 

Naknada

nema

 

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo kulture

Runjaninova 2, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 4866-666

E-mail: nives.milinkovic@min-kulture.hr

 

Zakon o medijima (NN 59/04, 84/11, 81/13)

 

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Novinski nakladnik se u Republici Hrvatskoj upisuje u sudski ili drugi odgovarajući registar.