Point of Single Contact > Usluge u RH > Uvjeti za obavljanje djelatnosti > Trgovanje emisijama stakleničkih plinova

Operater postojećeg postrojenja i operator zrakoplova koji ima Dozvolu za emisije stakleničkih plinova te verifikator dužni su otvoriti račun u Registru Unije.

 

Potrebni dokumenti:

Zahtjev za otvaranje osobnog računa ili računa za trgovanje

Zahtjev za otvaranje računa postrojenja

Zahtjev za otvaranje računa operatora zrakoplova

Zahtjev za otvaranje računa verifikatora

Zahtjev za zamjenu, promjenu, uklanjanje i dodavanje novih korisnika

Zahtjev za transakciju

Zahtjev za dodavanje računa na listu provjerenih računa

Izjava o neosuđivanosti

Potvrda o potpunosti, ažurnosti i istinitosti podataka na računu otvorenom u Hrvatskom dijelu Registra Unije

 

Naknada:

Nema

 

Nadležno tijelo i propisi:

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu

Radnička cesta 80/7 10 000 Zagreb

Tel: +385 (0)1 48 86 840

Fax: + 385 (0)1 48 26 173

info@azo.hr

 

Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11 i 47/14)

 

Pravilnik o načinu korištenja Registra Europske unije (NN 4/13)

 

Odobrenje za obavljanje djelatnosti:

Dozvola za emisije stakleničkih plinova

 

Pravni lijekovi:

Protiv rješenja nije moguće izjaviti žalbu ali se može pokrenuti upravni spor. Pravni lijek je sastavni dio svakog rješenja