Point of Single Contact > Usluge u RH > Uvjeti za obavljanje djelatnosti > Umjetničko stvaralaštvo

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Umjetnici koji imaju potvrdu ovlaštene strukovne udruge mogu osnovati umjetničku organizaciju te se mogu baviti gospodarskom djelatnošću sukladno statutu te općim i posebnim propisima koji vrijede za pojedinu djelatnost.

 

Umjetnik koji ima potvrdu ovlaštene strukovne udruge može samostalno i trajno obavljati samostalnu umjetničku djelatnost s namjerom ostvarivanja dohotka. Takvi umjetnici dužni su se prijaviti u registar obveznika poreza na dohodak pri ispostavi Porezne uprave, prema mjestu svog prebivališta ili uobičajenog boravišta.

 

Potrebni dokumenti

  1. statut umjetničke organizacije
  2. odluka o osnivanju umjetničke organizacije
  3. zahtjev za upis u Registar
  4. popis osnivača i članova umjetničke organizacije s njihovim osobnim podacima (ime i prezime, adresa i jedinstveni matični broj građana) i potpisima ovjerenim od javnog bilježnika
  5. potvrda odgovarajuće umjetničke strukovne udruge da su umjetnici
  6. ime i prezime odgovorne osobe u umjetničkoj organizaciji i popis osoba ovlaštenih za zastupanje umjetničke organizacije.

 

Naknada

Nema

 

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo kulture

Runjaninova 2, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 4866-666

E-mail: nives.milinkovic@min-kulture.hr

 

Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (NN 43/96, 44/96 – Ispravak)

 

Pravilnik o registru umjetničkih organizacija (NN 53/96, 57/09)

 

Pravilnik o postupku i uvjetima za priznavanje prava samo­stalnih umjetnika na uplatu doprinosa za mirovinsko i invalidsko te zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske (NN 119/04)

 

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Umjetnička organizacija stječe pravnu osobnost i počinje radom upisom u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture.